Abetong har blivit Heidelberg Materials. Läs mer

Stäng

Steg för steg - så här går ditt stall- eller ridhusbygge till!

Steg 1 - drömmar och möjligheter

 • Tänk igenom din målbild och dina visioner med bygget.
 • Gör en första planering (enkel planskiss, placering av fastigheten).
 • Tänk igenom vilka möjligheter och begränsningar som finns på fastigheten
 • Fundera igenom vilka behov du har nu och vilka behov som kan komma i framtiden

Steg 2 - planering

 • Börja skissa och planera. Diskutera gärna dina tankar och idéer med Abetongs kunniga säljare.
 • Fundera igenom vad du behöver hjälp med. Vilken entreprenadform ska du välja?
 • Tänk igenom vad det får kosta och hur finansieringen ska ske.
 • Gör en enkel tidplan.

Steg 3 - myndighetskontakter

Steg 4 - anbud och kontrakt

 • Ta slutgiltigt beslut om hur ditt stall eller ridhus ska se ut.
 • Välj upphandlingsform.
 • Abetong prisberäknar och lämnar anbud.
 • Skriv kontrakt.

Steg 5 - genomförande

 • Abetong tar fram ritningar och handlingar inför byggstarten.
 • Bygget startar och Abetongs projektledare ger support under byggtiden vid till exempel byggmöten.

Steg 6 - färdig byggnad

 • När byggnaden är klar så anmäler kunden till slutbesiktning.
 • Efter godkänd slutbesiktning övergår stallet eller ridhuset till kunden.
 • Nu kan byggnaden börja användas.