Kontakta oss gärna

Ställ dina frågor till våra säljare i ett tidigt skede så får du hjälp och tips på vägen när du ska förverkliga dina planer.

Södra Sverige

Magnus Malmborg

Säljare/projektledare

0708-60 26 74

magnus.malmborg@abetong.se

Peter Andén

Säljare/projektledare

0708 14 16 95

peter.anden@abetong.se

Peter Bringevik

Säljare/projektledare

0470-965 63, 0708-69 65 63

peter.bringevik@abetong.se

Håkan Nordström

Säljare/projektledare

0766 23 47 08

hakan.nordstrom@abetong.se

Johnny Eberhardsson

Säljare/projektledare

0480-41 77 32, 0708-41 56 47

johnny.eberhardsson@abetong.se

Kjell Persson

Säljare/projektledare

0340-58 27 03, 0708-11 64 90

kjell.persson@abetong.se

Pehr Strååht

Säljare/projektledare

0470-965 64, 0768-99 94 55

pehr.straath@abetong.se

Stefan Johansson

Säljare/projektledare

0470 965 18, 0733 03 22 48

stefan.johansson@abetong.se

Mellansverige

Peder Schiöler

Säljare/projektledare

018-59 04 78, 073 2701212

peder.schioler@abetong.se

Norra Sverige

Leif Häggblom

Försäljningschef Nord

0271-220 13, 0708-39 14 92

leif.haggblom@abetong.se