Stall, Vänge

Kund

Ann och Dick Björk

Byggår

2012

Inriktning

Privatstall för träning och uppfödning av sporthästar

Byggnad

Isolerad byggnad med invändigt mått 9×24 m. Målade pilastrar i hörnen, välvda fönster och dörrar. Fribärande saxtakstolar på betongvägg, lösull, mekanisk ventilation. Trädörrar, stål och träfönster. 6 boxplatser, sadelkammare, spolplats och foderutrymme.

Fasad

Röd friläggning

Kontakta oss gärna

Vill du veta mer så får du gärna kontakta oss.

Kontakta oss